Vui lòng điền tên miền của bạn để kiểm tra còn hay không.

Đang tìm...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain đã được đăng ký hoặc không hỗ trợ tại ezhost

Tên miền đang có sẵn!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

Tên miền gợi ý
Generating suggestions for you
Hot New Sale

Tên miền gợi ý không phải luôn luôn có sẵn. Tính sẵn có của tên miền chỉ chính xác khi thực hiện đăng ký.

Xem bằng danh mục

Tên miền
Giá mới
Chuyển về
Gia hạn
.com
219,000đ
1 Year
239,000đ
1 Year
239,000đ
1 Year
.net
239,000đ
1 Year
273,000đ
1 Year
280,000đ
1 Year
.org
310,000đ
1 Year
320,000đ
1 Year
319,000đ
1 Year
.info
449,000đ
1 Year
449,000đ
1 Year
449,000đ
1 Year
.vn
550,000đ
1 Year

1 Year
460,000đ
1 Year
.com.vn
450,000đ
1 Year

1 Year
360,000đ
1 Year
.edu.vn
460,000đ
1 Year
460,000đ
1 Year
260,000đ
1 Year

Please choose a category from above.

Thêm dịch vụ Hosting

Đăng ký dịch vụ Hosting & Máy chủ chất lượng cao

Chúng tôi có mọi dịch vụ máy chủ phù hợp với ngân sách của bạn

Xem dịch vụ

Chuyển tên miền về ezhost

Chuyển tên miền về ezhost và được gia hạn thêm 1 năm sử dụng**

Đăng ký chuyển

* * Không bao gồm một số đuôi nhất định và các tên miền mới gia hạn