Danh sách dịch vụ

  Hành động

USEZ#1
60,000đ 42,000đ 1 tháng


 • Dung lượng đĩa SSD 2 GB

 • Addon domain không giới hạn

 • Subdomain không giới hạn

 • Băng thông không giới hạn

 • Backup hàng ngày

 • Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • cPanel mạnh mẽ đi cùng với Litespeed webserver, Cloudlinux

 • Diệt mã độc tự động Imunify360

 • Litespeed Memcache

 • Chứng chỉ SSL miễn phí để đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng & tăng hạng SEO.
  USEZ#2
  96,333đ 67,433đ 1 tháng


 • Dung lượng đĩa SSD 3 GB

 • Addon domain không giới hạn

 • Subdomain không giới hạn

 • Băng thông không giới hạn

 • Backup hàng ngày

 • Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • cPanel mạnh mẽ đi cùng với Litespeed webserver, Cloudlinux

 • Diệt mã độc tự động Imunify360

 • Litespeed Memcache

 • Chứng chỉ SSL miễn phí để đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng & tăng hạng SEO.
  USEZ#3
  114,333đ 80,033đ 1 tháng


 • Dung lượng đĩa SSD 5 GB

 • Addon domain không giới hạn

 • Subdomain không giới hạn

 • Băng thông không giới hạn

 • Backup hàng ngày

 • Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • cPanel mạnh mẽ đi cùng với Litespeed webserver, Cloudlinux

 • Diệt mã độc tự động Imunify360

 • Litespeed Memcache

 • Chứng chỉ SSL miễn phí để đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng & tăng hạng SEO.
  USEZ#4
  174,667đ 122,267đ 1 tháng


 • Dung lượng đĩa SSD 10 GB

 • Addon domain không giới hạn

 • Subdomain không giới hạn

 • Băng thông không giới hạn

 • Backup hàng ngày

 • Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • cPanel mạnh mẽ đi cùng với Litespeed webserver, Cloudlinux

 • Diệt mã độc tự động Imunify360

 • Litespeed Memcache

 • Chứng chỉ SSL miễn phí để đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng & tăng hạng SEO.
  USEZ#5
  299,667đ 209,767đ 1 tháng


 • Dung lượng đĩa SSD 15 GB

 • Addon domain không giới hạn

 • Subdomain không giới hạn

 • Băng thông không giới hạn

 • Backup hàng ngày

 • Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • cPanel mạnh mẽ đi cùng với Litespeed webserver, Cloudlinux

 • Diệt mã độc tự động Imunify360

 • Litespeed Memcache

 • Chứng chỉ SSL miễn phí để đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng & tăng hạng SEO.
  USEZ#6
  385,000đ 269,500đ 1 tháng


 • Dung lượng đĩa SSD 20 GB

 • Addon domain không giới hạn

 • Subdomain không giới hạn

 • Băng thông không giới hạn

 • Backup hàng ngày

 • Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • cPanel mạnh mẽ đi cùng với Litespeed webserver, Cloudlinux

 • Diệt mã độc tự động Imunify360

 • Litespeed Memcache

 • Chứng chỉ SSL miễn phí để đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng & tăng hạng SEO.