Danh sách dịch vụ

  Hành động

Premium#Starter
29,000đ 1 tháng


 • Dung lượng đĩa NVMe 512 MB

 • Addon domain 0

 • Subdomain 0

 • Băng thông không giới hạn

 • Ram 512 MB

 • CPU 1 core

 • Backup hàng ngày

 • Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • cPanel mạnh mẽ đi cùng với Litespeed webserver, Cloudlinux

 • Diệt mã độc tự động Imunify360

 • Litespeed Memcache

 • Chứng chỉ SSL miễn phí để đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng & tăng hạng SEO.
  PremiumEZ#1
  89,000đ 1 tháng


 • Dung lượng đĩa NVMe 3 GB

 • Addon domain không giới hạn

 • Subdomain không giới hạn

 • Băng thông không giới hạn

 • Ram 1 GB

 • CPU 1 core

 • Backup hàng ngày

 • Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • cPanel mạnh mẽ đi cùng với Litespeed webserver, Cloudlinux

 • Diệt mã độc tự động Imunify360

 • Litespeed Memcache

 • Chứng chỉ SSL miễn phí để đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng & tăng hạng SEO.
  PremiumEZ#2
  169,000đ 1 tháng

 • Dung lượng đĩa NVMe 5 GB

 • Addon domain không giới hạn

 • Subdomain không giới hạn

 • Băng thông không giới hạn

 • Ram 2 GB

 • CPU 1 core

 • Backup hàng ngày

 • Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • cPanel mạnh mẽ đi cùng với Litespeed webserver, Cloudlinux

 • Diệt mã độc tự động Imunify360

 • Litespeed Memcache

 • Chứng chỉ SSL miễn phí để đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng & tăng hạng SEO.  PremiumEZ#3
  269,000đ 1 tháng

 • Dung lượng đĩa NVMe 8 GB

 • Addon domain không giới hạn

 • Subdomain không giới hạn

 • Băng thông không giới hạn

 • Ram 3 GB

 • CPU 2 core

 • Backup hàng ngày

 • Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • cPanel mạnh mẽ đi cùng với Litespeed webserver, Cloudlinux

 • Diệt mã độc tự động Imunify360

 • Litespeed Memcache

 • Chứng chỉ SSL miễn phí để đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng & tăng hạng SEO.  PremiumEZ#4
  449,000đ 1 tháng

 • Dung lượng đĩa NVMe 15 GB

 • Addon domain không giới hạn

 • Subdomain không giới hạn

 • Băng thông không giới hạn

 • Ram 4 GB

 • CPU 2 core

 • Backup hàng ngày

 • Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • cPanel mạnh mẽ đi cùng với Litespeed webserver, Cloudlinux

 • Diệt mã độc tự động Imunify360

 • Litespeed Memcache

 • Chứng chỉ SSL miễn phí để đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng & tăng hạng SEO.  PremiumEZ#5
  629,000đ 1 tháng

 • Dung lượng đĩa NVMe 20 GB

 • Addon domain không giới hạn

 • Subdomain không giới hạn

 • Băng thông không giới hạn

 • Ram 5 GB

 • CPU 3 core

 • Backup hàng ngày

 • Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • cPanel mạnh mẽ đi cùng với Litespeed webserver, Cloudlinux

 • Diệt mã độc tự động Imunify360

 • Litespeed Memcache

 • Chứng chỉ SSL miễn phí để đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng & tăng hạng SEO.  PremiumEZ#6
  749,000đ 1 tháng

 • Dung lượng đĩa NVMe 30 GB

 • Addon domain không giới hạn

 • Subdomain không giới hạn

 • Băng thông không giới hạn

 • Ram 7 GB

 • CPU 5 core

 • Backup hàng ngày

 • Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • cPanel mạnh mẽ đi cùng với Litespeed webserver, Cloudlinux

 • Diệt mã độc tự động Imunify360

 • Litespeed Memcache

 • Chứng chỉ SSL miễn phí để đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng & tăng hạng SEO.